Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sıfır Atık Projesi

KSÜ SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ UYGULAMA EĞİTİMİ-04.11.2021

   Üniversitemiz Sıfır Atık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Kadir SALTALI başkanlığında yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen KSÜ Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanması Eğitimi, Eğitim Fakültesi Seminer Salonunda 26.11.2019-28.11.2019 tarihleri arasında Yıldız BABATEKİN' in sunumuyla 9 oturum olmak üzere verilmiştir. Tüm birimlerden birim yöneticileri, akademik, idari ve temizlik personeli olarak 117 kişi katılım sağlanmıştır.